Uddannelsen består af 20 moduler hvilket svarer til i alt 450 lektioner.
 
Til hver del får du kompendier, der er skrevet til netop denne uddannelse. Der er lagt vægt på, at kompendierne er lette at navigere i, så du altid med lethed vil kunne finde specifikke teknikker, udførlig anatomi eller generelle retningslinier.

Opslagsværkerne, du vil komme til at benytte, er: Atlas of Manipulative Techniques for the Cranium & Face af Alain Gehin som især vedrører de direkte teknikker i kraniosakralterapien, og Frank H. Netter's Atlas of Human Anatomy som dækker al anatomi bliver begge udleveret til dig på den første kursusdag. Du får også et kranium til studie- og øvelses-brug

Du får et tilskud til 8 behandlings-sessioner efter eget valg. Vi vil gøre, hvad vi kan for at vejlede dig i valg af behandling, så du får mest mulig gavn af disse behandlinger i dit eget udviklingsforløb.

Sidst, men ikke mindst er eksamensgebyret selvfølgelig inkluderet i prisen.