Noget om søkort og skibe...

Fordybelse og udvikling er noget af det, vi vil skabe plads til i din uddannelse. At tilegne sig en mængde nyt stof i undervisningen er vigtigt, men at integrere og anvende stoffet er af endnu større vigtighed.

På hvert nyt modul gennemgår vi det arbejde, I hver især har lavet siden sidste modul. Vi deler erfaringer om anvendelse af stoffet fra sidst, vi var sammen, og sørger for at alle føler sig trygge i det 'gamle' stof, før vi tilegner os ny viden.

Både under og efter uddannelsen bliver der lagt stor vægt på supervision. Lærerne vil supervisere dig løbende, og vi vil også hjælpe dig med at finde en ekstern supervisor eller mentor.

Vores erfaring er nemlig, at vi lærer allerbedst i samvær med andre, i den frugtbare dialog og ved at opleve, hvordan andre tager udfordringer op.