Mere end terapi
 
Ud over hvad der er beskrevet på de 2 års kursusbeskrivelse, vil du blive undervist i:
 
- Psykologi
- Journalskrivning
- Klinikdrift
- Regnskab og økonomi
- Love og regler
- Foreninger og RAB
- Andre alternative behandlingsformer
 
Alt ialt hvad der kræves for momsfritagelse, når du har overstået eksamen i anatomi, fysiologi, patologi og farmakologi.Hvis du ikke har eksamen i disse fag, har vi samarbejde med undervisningssteder, der underviser i disse fag.
 
På 2. år fordyber du dig i et valgfrit emne inden for faget og skriver et essay om dette emne.
 
Eksamen vil være efter 20. modul og vil bestå af såvel en teoretisk som en praktisk del.