Undervisningsplan

Hele uddannelsen strækker sig over 2 år, fra introduktion til eksamen. Der er undervisning ca. en gang om måneden, med 'fri' i juli, august og december. Hvert undervisningsmodul strækker sig over 2 1/2 dag, og du skal forberede dig på, at forløbet er intensivt.

Modulerne vil ligge omkring weekender, så det også vil være muligt for dig at deltage, hvis du har fuldtidsarbejde.